M.A. Tanz – Vermittlung, Forschung, künstlerische Praxis

Dozierende M.A. Tanz – Vermittlung, Forschung, künstlerische Praxis:

// Prof. Rita Aozane Bilibio
// Denise Albert
// Dr. Candas Altinok
// Jan Arlt
// Kenan Ayalp
// Douglas Bateman
// Prof. Dr. Johannes Bilstein
// Frederike Bohr
// Christian Büning
// Felix Bürkle
// Dr. Franz Anton Cramer
// Susanne Dickhaut
// DIN A 13 tanzcompany
// Dina ed Dik
// Michael Douglas Kollektiv
// Gerda König
// Diana Emberger
// Dilan Ercenk-Heimann
// Friederike Frost
// Catharina Gadelha
// Slava Gepner
// Ulla Geiges
// Damian Gmüer
// Susanne Grau
// Marco Grawunder
// Lisa Günther
// Angie Hiesl
// Henrietta Horn
// Stephani Howahl
// Dr. Amy L. Hubbard
// Robin Junicke
// Derya Kaptan
// Antja Kennedy
// Simone Kieltyka
// Prof. Dr. Hedda Lausberg
// Heike Lehmke
// Susanne Linke
// Dr. Markus de Marées
// Sergej Maingardt
// Dorothea Marcus
// Michael Maurissens
// Helena Miko
// Egbert Mittelstädt
// Rita Molzberger
// Krystyna Obermaier
// Prof. Dr. Michael Obermaier
// Sabina Perry
// Karsten Petermann
// Oliver Quittmann
// Overhead Project
// Dr. Susanne Quinten
// Bea Carolina Remark
// Daniela Rodriguez
// Gitta Roser
// Dr. Claudia Rosiny
// Dr. Bettina Rulofs
// Philipp Sander
// Annika Schröder
// Gabrielle Staiger
// Adam Ster
// POGOensemble
// Tuong Phuong
// Tim Servos
// Yoshie Shibahara
// PD Dr. Stephanie Schroedter
// Mechthild Tellmann
// Jun.-Prof. Dr. Denise Temme
// Tessa Temme
// Thomas Thorausch
// Anne Tiedt
// Erika Winkler
// Prof. Wolfgang Tiedt
// Petra Zierul